Privacybeleid

Kapsalon La Stilista hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat met respect met deze om. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kapsalon La Stilista houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kapsalon La Stilista verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kleur- en/of permanentrecepten en producten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kapsalon La Stilista verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het afhandelen van uw betaling
- Voor het onthouden van de behandeling
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekte.
- Om kapselfoto's te publiceren op social media na toestemming van uzelf
- Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kapsalon La Stilista bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
- Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
- Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
- Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
- E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
- Kleur- en/of permanentrecepten: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
Kapsalon La Stilista verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan de accountant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon La Stilista en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@la-stilista.nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Kapsalon La Stilista neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@la-stilista.nl

Contactgegevens
Kapsalon La Stilista
Korhoenstraat 24
5764SC De Rips
06-57846757
info@la-stilista.nl
www.la-stilista.nl

Als u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wilt opnemen kan dit via de contactgegevens die u vindt op deze website. Over de wet AVG kunt u alles vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.